Over de oorsprong van Gent is eeuwenlang gediscussieerd, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat de stad in 27 voor Christus door de Romeinen werd gesticht. De stad had oorspronkelijk een defensieve functie en niet veel meer. Het werd vele malen herbouwd nadat het was verwoest door indringers uit buurlanden zoals Frankrijk en Nederland. In de late Middeleeuwen werd Gent een belangrijke stadstaat in Vlaanderen met een grote textielindustrie dankzij de gunstige toegang tot waterkracht op de Leie.

De middeleeuwse stad Gent is uitgegroeid van een handelscentrum aan de Schelde en de Leie, tot wat nu bekend staat als “de Cultuurstad” Wat daar zo’n 1500 jaar geleden gebeurde, maakt de helft van de geschiedenis van België uit!

Het ontstaan van Gent

Gent is een stad in België, bekend om zijn rijke geschiedenis die teruggaat tot AD 300. Langs twee waterwegen – de Leie en de Schelde – groeide Gent in de loop der tijden; het heette oorspronkelijk “Gandah” wat volgens sommige bronnen “monding” of kanaal betekent (wat deze plaats zeker iets unieks geeft). Rond 630 n.Chr. stichtte Amandus hier de Sint-Pietersabdij ten zuiden van de nederzetting op de Blandijnberg toen hij ook kerken stichtte in beide nederzettingen zelf: een kerk aan elk uiteinde onder verschillende namen maar gezamenlijk bekend als Gandia of kanaalmondstad.

De bevolking van Gent bestond hoofdzakelijk uit horigen, die handel dreven voor hun heren. Maar de nederzetting werd in 879 door Vikingen verwoest en zij verhuisden naar het westen waar zij hun eigen handel konden drijven zonder inmenging van buitenlandse heersers of koopmansgroepen met de wens hen te controleren.

De iets verderop gebouwde Oudburg diende als belangrijke vesting tegen de Vikingen. In de tiende eeuw bouwde Graaf van Vlaanderen hier zijn kasteel en liet er horigen omheen wonen in wat uiteindelijk bekend zou worden als Kasteel De Crens of De Ruïnes van Courtilles” Het gebeurde dat deze oogsten door hen werden verkocht op twee markten die nu nog bestaan

De Vismarkt (nu Groentemark) – een groente- en fruitmarkt in de open lucht waar de boeren hun producten rechtstreeks vanuit boerenkarren verkopen onder tenten die naast elkaar staan opgesteld; een andere variant wordt in de wintermaanden binnen in één gebouw gehouden wanneer de temperaturen onder het vriespunt dalen.

Gent is een prachtige middeleeuwse stad in België die bekend staat om zijn textielindustrie en vlotte mensen. De bevolking groeide naarmate de handelsverbindingen zich uitbreidden, met de distributie van wol over vele landbouwnederzettingen aan de Noordzee via Gentenaarse kooplieden die in deze periode een groot deel van de bevoorradingsketen van Europa beheersten

De naam zelf is afkomstig van het Germaanse “Gen + tet”, wat ruwweg vertaald betekent “plaats waar vier rivieren samenkomen”.

Naam

De Gonde, Germaans volk van België en Noord-Frankrijk; de Gandavu is een rivier die er doorheen stroomt. De oorsprong kan worden herleid tot Keltische stammen zoals die in Groot-Brittannië of Ierland, die hun waterloop naar zich lieten noemen – er zijn zelfs sportteams die “Ganda” heten.

U ook genieten van:

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *